Privat samtale Spansk leksjon

Samtaler en til en

Samtaleleksjoner en til en, Spanish Courses Altea

Privé lessen Spaans AlteaIndividuelle leksjoner kan være gunstige for studenter. Ved å ha alenetid med lærer som kjenner til eleven og hans/hennes evner, vil studenten få undervisningen helt tilpasset sitt behov. I større klasser er det alltid elever som har mer og eller mindre kunnskap enn gjennomsnittet. Disse elevene vil da enten kjede seg eller bli frustrert.

I en til en situasjon vil eleven ha konstant oppmerksomhet fra læreren, slik at han/hun både vil kunne lytte til og snakke mer spansk enn i en gruppesituasjon og man kan også ta med eget materiell ut i fra interesse.  

Det er mindre tidspress, slik at eleven kan utvikle seg i sitt eget tempo og ikke føle seg presset av fremdriften av andre medelever som eventuelt tilegner seg kunnskap lettere. Læreren vil også kunne gi mer spesifikk veiledning i forhold til uttale.