Intensivt privat kurs

Intensiv veiledning en til en

,  Spanish courses Altea

Privé lessen Spaans AlteaEn-til-en-intensiv spanskkurs er spesielt egnet for studenter som ønsker å forbedre sine språkkunnskaper raskt, har svært spesifikke behov og som ikke kjenner seg komfortable med undervisning i grupper.

Det blir tatt utgangspunkt i dagligdags tale- og lyttesituasjoner som elevene møter utenfor klasserommet.

Man vil jobbe med å utvikle forståelse av grammatikk, skrive og leseferdigheter. Elevens  personlige behov og ønske om å øke sin kunnskap innenfor spesifikke områder vil å det også bli lagt til rette for. Læreren vil veilede i forhold til elevens styrker og svakheter for så å utvikle disse og øke selvfølelsen.

Fleksibilitet er nøkkelordet for Intensive en-til-en-kurs.