Tertulias gruppe samtaler

Diskusjonsgrupper

Diskusjonsgrupper med tema, Spanish courses Altea

Privé lessen Spaans AlteaDiskusjonsgrupper er en type spanske sammenkomster som startet opp og ble populære i Spania tidlig på 1700-tallet. Diskusjonsgruppene ble i oppstarten holdt i private hjem,  men fra begynnelsen av 1800-tallet flyttet man de over til klubber og kafeer. Disse typer sammenkomster fortsatte godt inn i det 20. århundre.

Deltakerne må ha et høyt kunnskapsnivå i spansk for å kunne delta i diskusjonsgrupper og kunne uttrykke seg flytende og ha god lytteforståelse. Man må og ha en generell god allmennkunnskap og samfunnsengasjement for å delta. Ønskelig bør man ha et kunnskapsnivå som tilsvarere et B2, C1 eller C2 nivå for å delta i disse leksjonene.