Conversatieles Spaans groepen Altea

Conversatieles Spaans in groepen Altea

Conversatieles Spaans groepen Altea; geven is een van de meest stimulerende situaties voor een leraar Spaans. Natuurlijk afhankelijk van het niveau van de groep, heeft de  leraar de mogelijkheid om actuele materie,  zoals kranten, films en liedjes te introduceren om het ​​gesprek aan te moedigen en te onderhouden.

Conversatieles Spaans groepen Altea; Bij hogere niveau klassen kan het leuk zijn om debatten of  discussies te organiseren over actuele onderwerpen of zelfs alleen maar een gesprek over koetjes en kalfjes kan al interessant zijn, omdat daar woorden aan te pas komen die de leerlingen niet kennen. Het is belangrijk om de juiste balans te vinden bij het corrigeren van de uitspraak en grammatica van studenten tijdens de gesprekken. Er is geen betere manier om je Spaanse conversatie vaardigheden te verbeteren dan in de praktijk. En groepslessen helpen je het zelfvertrouwen te krijgen om het Spaans echt te gaan spreken. In elke les  kunnen we een ander onderwerp bespreken.  Je oefent  praktisch Spaans met medeleerlingen van ongeveer het  hetzelfde niveau om snel je spreek- en luistervaardigheid uit te bouwen.

Deelname aan het gesprek voegt  toe aan de lessen.  Het helpt  anderen en jezelf om een ​​andere stem, of een ander gezichtspunt te horen. Het houdt studenten geboeid door bijvoorbeeld vragen te moeten formuleren en het leggen van verbanden tussen de regels van de taal en het spreken ervan. Het geeft ook feedback aan de docent wanneer de leerling vragen beantwoord of iet uit probeert te leggen hij put zodoende informatie over de mate van hun begrip van de taal. En de student krijgt natuurlijk ook feedback van de medeleerlingen en leraar over uitspraak en zinsbouw.

Conversatieles Spaans groepen Altea; De taak van de leraar in groepslessen spreekvaardigheid de verdeling van de spreektijd, en hij kan zijn studenten aanmoedigen te reageren op de antwoorden of vragen van andere leerlingen.  En er voor zorgen (meer naarmate er meer sprake is van een bepaald niveau) dat het gesprek onderling op gang komt en onderhouden worrdt. Voordelen van groepslessen zijn evident. Ze zijn goedkoper, ze zijn eenvoudig weg gezelliger en het is bewezen dat groepslessen makkelijker volgehouden worden als individuele lessen. Dus als er een basis is gelegd zijn groepslessen zeker aan te bevelen.