Groepslessen Spaans Altea

Groepslessen Spaans Altea

Het werken in groepen werkt positief op het individuele proces van de leerling om Spaans te leren, de leerlingen leren van elkaar.  De leraar let op het individu en geeft feedback op het individu waar de rest van de groep van kan leren. Spaans leren in een groep is effectiever dan één-op-één lessen als het gaat om de interactie met andere studenten. Het is bewezen dat activiteiten in groepen meer motiveren dan individuele activiteiten en het is gemakkelijker gemotiveerd en geënthousiasmeerd te raken en blijven over het leren van Spaans

Ten opzichte van individuele lessen stimuleert het weken in groepen de  creativiteit , je deelt je  ideeën en concepten met de rest van de leerlingen en dat bevorderd het leerproces. Leren in groepen draagt ​​ook bij aan dynamischere lessen. In een groep zijn er studenten met verschillende persoonlijkheden en dat zal meer diversiteit in ideeën en onderwerpen brengen. Studenten kunnen dingen ontdekken voor zichzelf, maar op hetzelfde moment worden ze blootgesteld aan andere vragen en ideeën die afkomstig zijn van hun medeleerlingen. Zo leer je je uit te drukken in de nieuwe taal, te interacteren in deze nieuwe taal, vragen en antwoorden te formuleren etc etc.

Verdere voordelen van groepslessen Spaans zijn dat het de studenten helpt hun schaamte om een nieuwe taal te spreken te overwinnen, het beginnen met echt spreken is best een drempel blijkt in de praktijk. Groepslessen zijn verder meestal goedkoper per persoon omdat je nou eenmaal een leraar deelt. Voordelen op meer persoonlijk vlak die voortvloeien uit groepslessen zijn dat je er opener van kan worden, meer behulpzaam soms en zelfverzekerder.

Vergeet niet, twee weten meer dan één!